Na een aantal jaren evaring als NDO'er (Niet Destructief Onderzoek) opgedaan te hebben, ben ik bij A.Hak Industrial Services B.V. te Tricht komen werken. Ik werk hier als Senior Inspection Engineer en voer internationaal inspecties uit op pijpleidingen (zowel on- als offshore). Het werkgebied is de hoofdzakelijk de petrochemie. De inspecties worden in kleine teams uitgevoerd en het werk bestaat uit het voorbereiden en schoonmaken van de te inspecteren pijpleiding en dan middels "intelligent pigging" de inspectie uit te voeren. Hierna wordt de verkregen data "gelezen" en rapport uitgebracht over de staat van de pijpleiding. Nadat in Tricht de voorbereidingen zijn gedaan gaan de teams op job om de inspecties uit te voeren. De teams zijn volledig uitgerust om 'on-site' de meeste aanpassingen en reparaties uit te voeren. Voor aanvullende werkzaamheden worden lokale bedrijven ingeschakeld. Voor deze inspecties ben ik inmiddels in Duitsland, Engeland, Frankrijk, Oostenrijk, ItaliŽ, Spanje, de Canarische Eilanden, Portugal, de Verenigde Arabische Emiraten, de Verenigde Staten (Texas, Louisiana, Arkansas, California, Alaska), AustraliŽ en Japan (Okinawa) geweest.

After working some years in NDT (Non Destructive Testing), I joined A.Hak Industrial Service B.V. in Tricht, the Netherlands. I work as an Senior Inspection Engineer and perform international inspections on pipelines. The working area is mainly petro-chemical (both on -and offshore). The inspections are performed by small specialized teams and consist of the preparation and cleaning of the pipeline and than inspect the line by "Intelligent Pigging". The collected data is reviewed and a report about the state of the pipeline is made. After the preparations in Tricht the teams go on job to do the inspections. The teams are fully equiped to do most repairs and adaptions on-site. Additional work is performed by local companies. For these inspections I have been to Germany, England, France, Austria, Italy, Spain, Canary Islands, Portugal, the United Arabic Emirates, USA (Texas, Louisiana, Arkansas, California, Alaska), Australia and Japan (Okinawa).
Terug - Back home